Wat is een arbeidsongeval? Een ongeval waardoor een werknemer gewond raakt terwijl die zijn of haar werk uitvoert, ook bij thuiswerk. Of een ongeval op de weg van en naar het werk.

Als werkgever moet je je verplicht verzekeren met een arbeidsongevallenverzekering zodra je één medewerker aanwerft. Ook tijdelijke werknemers, jobstudenten en stagiairs moet je verzekeren.

Deze verzekering vergoedt de medische kosten die voortvloeien uit het arbeidsongeval. In sommige gevallen dekt ze nog meer, zoals het loon dat je als werkgever moet doorbetalen aan een werknemer die door een arbeidsongeval werkonbekwaam is. We bekijken met jou welke opties voor jouw onderneming interessant zijn.

Disclaimer

Deze pagina maakt deel uit van een lexicon en biedt geen productinformatie of contractuele details over verzekeringsdiensten. Raadpleeg voor specifieke informatie de officiële documentatie of neem contact op met uw verzekeringsagent.