In een bedrijf of organisatie dragen de bestuurders vaak zware verantwoordelijkheden, waarbij soms risico’s komen kijken. Wanneer ze fouten maken, kunnen ze door de wet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor (al dan niet materiële) schade aan anderen. Voorbeelden zijn: lichamelijke schade door een arbeidsongeval of financiële schade door een samenwerking met een onderaannemer die niet betrouwbaar bleek.

Als onderneming of vzw doe je er daarom goed aan een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid af te sluiten. Die beschermt al je bestuurders: de verzekering dekt schadevergoedingen en vaak ook de kosten van de verdediging. Zo hoeven zij daar niet persoonlijk voor op te draaien.

Voor alle duidelijkheid: verwar een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering niet met een bestuurdersverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

  • Een bestuurdersverzekering verzekert de bestuurder van een voertuig.

  • Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt het vermogen van een onderneming wanneer die door een fout schade veroorzaakt bij derden.

  • Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering behoedt de bestuurder van een organisatie voor persoonlijke kosten wanneer die aansprakelijk gesteld wordt voor schade.

Disclaimer

Deze pagina maakt deel uit van een lexicon en biedt geen productinformatie of contractuele details over verzekeringsdiensten. Raadpleeg voor specifieke informatie de officiële documentatie of neem contact op met uw verzekeringsagent.